Legea Talionului?

Eduard Brînzilă

Toate articolele scrise de Eduard Brînzilă

Secole la rînd oamenii s-au condus în societate după legea „Ochi pentru ochi şi dinte pentru dinte”. Dar această lege violentă ce pune propria persoană pe primul plan a dus la vreun cîştig real pe termen lung? Chiar cînd scopul răzbunării asupra celui ce ne-a greşit cîndva este atins, răzbunarea urmărită cu asiduitate timp îndelungat nu aduce decît o satisfacţie de moment, iar dacă ne analizăm atent vom resimţi imediat după aceea o stare de goliciune interioară care otrăveşte sufletul prin secătuirea oricărei fericiri şi împietreşte inima.

Venirea Lui Iisus pe Pămînt a deschis calea desăvîrşirii omului prin respectarea unor învăţături Divine dezvăluite treptat începînd cu Predica de pe Munte, învăţături ce pun pe primul loc nu răzbunarea, ci iertarea, blîndeţea şi răbdarea conform îndemnului „Dă-i şi cămaşa de pe tine celui care îţi ia haina”. Secretul tainic al eficienţei acestei învăţături constă tocmai prin nerăspunderea la rău cu rău ci cu bine, căci binele oricît de puţin ar fi la început are o putere infinit mai mare şi duce mai devreme sau mai tîrziu la blocarea expansiunii răului. Această lege minunată nu se referă doar la interacţiunile din planul fizic. Atunci cînd un conflict vă tulbură existenţa, fie că provine dinăuntru sau se datorează unei agresiuni exterioare, nu vă grăbiţi să răspundeţi cu aceeaşi monedă căci intraţi în rezonanţă cu energiile sale grosiere şi mai ales nu faceţi acest lucru în numele unui ideal sublim sau chiar în numele lui Dumnezeu căci vă veţi îndepărta de El. Nu vă grăbiţi să respingeţi nimic cu ostilitate, căci respingerea generează respingere. Urmăriţi să integraţi totul detaşat, sesizînd prin transfigurare Energia Divină a Vieţii pretutindeni, indiferent de forma sa de manifestare, chiar conflictuală. Căci conflictul este însuşi motorul manifestării, iar transformarea nu ar fi posibilă în afara lui. Pe de altă parte, păstraţi întotdeauna în adîncul fiinţei voastre convingerea fermă că Marea Realizare constă tocmai în acea stare non-conflictuală, de calm, nemişcare şi linişte absolută.

Fericit este cel care poate înţelege acest paradox!

Copyright © 2000-2011 Arta de a Trăi. Toate drepturile sînt rezervate.