Proiectul Conştiinţei Globale

Ghiocel Balan

Toate articolele scrise de Ghiocel Balan

Ca o extindere a fenomenului celei de a o suta maimuţă (link), şi în legătură cu teoria cîmpurilor mofogenetice[1] iată descrierea unui alt studiu ştiinţific care se referă la punerea în evidenţă a existenţei unui cîmp informaţional sau a unei conştiinţe de grup la fiecare nivel de organizare a vieţii.

Proiectul Conştiinţei Globale[2] reprezintă o colaborare coordonată de profesorul Roger Nelson a peste 100 oameni de ştiinţă din toată lumea, care este realizată cu ajutorul unei tehnologii dezvoltate la Universitatea Princeton şi a unei reţele mondiale de generatoare de numere pseudo-aleatoare repartizate pe tot globul. Scopul declarat este de a demonstra existenţa unei Conştiinţe Planetare care influenţează în sens ordonator gradul de hazard sau entropie detectat în aceste secvenţe de numere aleatoare. Aceste observatoare au fost denumite EGG, electro-Gaia-grame, o extensie la nivel planetar[3] a apelativelor medicale EKG[4] şi EEG[5].

În mod normal, împrăştierea, haosul, gradul de aleator, ar trebui să crească în conformitate cu principiul al treilea al termodinamicii. Dar aceşti cercetători au constatat că pattern-urile aleatoare deveneau un pic mai regulate în prezenţa unor activităţi umane coerente, cum erau şedinţe de psihoterapie de grup, spectacole de teatru, ritualuri religioase. O ordonare mai pregnantă a fost remarcată în cazul unor competiţii sportive de mare anvergură cum este Campionatul Mondial de Fotbal sau al unor spectacole TV puternic mediatizate, ca de exemplu decernarea premiilor Oscar. Un alt eveniment de răsunet mondial care a influenţat depărtarea de hazard a acestor numere a fost înmormîntarea Prinţesei Diana. Alte evenimente care au fost detectate de reţeaua de EGG-uri au fost bombardarea Yugoslaviei de către NATO, alegerile din 2000 în Statele Unite sau cu ocazia Noului An

Dar cea mai spectaculoasă dovadă a acestui fenomen a fost obţinută pe 11 septembrie 2001, cu ocazia prăbuşirii turnurilor gemene din New York. Foarte interesant este faptul că, cu aceată ocazie, depărtarea de hazard şi creşterea gradului de coerenţă a EGG-urilor a apărut chiar cu patru ore înainte de producerea efectivă a a acestor evenimente. Această cauzalitate inversată, asimilabilă în acest caz unei premoniţii a subconştientului colectiv, evidenţiază ştiinţific şi posibilitatea ca unele evenimente să se producă în afara lanţului cauzal obişnuit, adică existenţa unor coincidenţe semnificative pe care C. G. Jung le-a denumit fenomenul de sincronicitate, subiect pe care îl voi dezvolta cu o altă ocazie.

Aceste tendinţe spre ordonare, observate sistematic în aceste momente speciale şi care altfel ar fi putut apărea cu o probabilitate mai mică decît 1:100000, dovedesc faptul că mintea şi materia sînt conectate printr-un fenomen de rezonanţă, şi că atenţia mentală concentrată în grupuri umane poate fi pusă în evidenţă şi prin aparate obiective, fără personalitate sau simţămînt. Această constatare este corelată şi cu faimosul principiu al lui Heisenberg, care stipulează că derularea unui fenomen este influenţată chiar de faptul că acesta este observat. O altă consecinţă, foerte gravă, a acestei descoperiri este faptul că şi reciproca este valabilă, adică pot exista aparate care să influenţeze gîndurile grupurilor de oameni. Chiar a existat o supoziţie că exact acest lucru s-a petrecut la ultima cuvîntare a lui Ceauşescu, declanşînd revolta de masă din 1989.

Aspectul pozitiv al fenomenului pus în evidenţă de Proiectul Conştiinţei Globale este că într-adevăr există o conştiinţă planetară la nivelul Pămîntului, care este formată din gîndurile noastre predominante, iar dacă acestea ar fi preponderent luminoase, de iubire, compasiune, fericire, atunci acest lucru ar putea preschimba cursul evenimentelor planetare negative (cutremure, dezastre naturale, războaie, încălzirea globală), care ameninţă însăşi viaţa planetei care ne hrăneşte, ne susţine şi încă ne mai iartă, deşi din ce în ce mai greu. Aceste evenimente sînt provocate în mare măsură de gîndurile de ură, invidie, mînie, dezolare, lăcomie, teamă care sînt intreţinute şi uneori chiar încurajate prin vînătoarea de senzaţional al transmiţătorilor de informaţii, care formează mass media. Acesta este motivul pentru care prea mult mediatizata „sărbătoare” denumită halloween, este anihilată în unele ţări prin organizarea în această perioadă în unele ţări şi chiar la noi în unele oraşe, a unei sărbători a îngerilor. Salutară în aceeaşi direcţie este şi organizarea unor pelerinaje de amploare în unele momente religioase speciale, cum ar fi sărbătorile autumnale a Sfintei Parascheva şi a Sfîntului Dumitru.

  1. dezvoltată de savantul Rupert Sheldrake
  2. descris pe scurt la http://en.wikipedia.org/wiki/Global_consciousness şi pe larg la http://noosphere.princeton.edu/
  3. Gaia este numele grecesc al zeiţei care personifică Pămîntul
  4. EKG: electro-cardiogramă
  5. EEG: electro-encefalogramă
Copyright © 2000-2011 Arta de a Trăi. Toate drepturile sînt rezervate.