Sîntem binecuvîntaţi

Mariana Vasiliev

Toate articolele scrise de Mariana Vasiliev

În încercarea de-a afla care este rolul nostru în această viaţă ne sînt date o multitudine de informaţii spre trezirea conştientei a ceea ce sîntem.

Nimic nu pare a fi întîmplător deşi mulţi sînt cei ce percep faptele din viaţa lor la nivelul acesta de existenţă.

Sînt oameni care nici nu vor să accepte (chiar dacă au aflat) că realitatea este cu totul alta din teamă de-a nu le dezechilibra sistemul de valori de care sînt ataşaţi, de-a nu fi judecaţi de cei asemeni lor cum c-ar deveni ciudaţi prin ideile şi modul de trăire considerînd că-şi consumă astfel energia într-un mod neconstructiv.

Dar se înşeală, căci noi sîntem binecuvîntaţi şi din acest motiv ar trebui să fim fericiţi, iar tot ce se-ntîmplă să fie primit cu seninătate şi cu gîndul că tot ceea ce este ne ajută în sensul evoluţiei noastre imateriale.

Se spune că cei ce acceptă uşor aceste „noutăţi” sînt persoane uşor impresionabile, chiar naive şi c-ar trebui să coboare din sferele înalte sau, mai bine zis, să nu mai „umble cu capul prin nori”, însă aceştia sînt cei ce au o anumită deschidere spirituală, sînt cei însetaţi după adevăr, respiră pentru a se desăvîrşi ca oameni, ca entităţi superioare (nefiind aici vorba despre îngîmfare căci aceasta diminuează intensitatea vibraţională şi-ţi încetineşte evoluţia).

Cei ce se împotrivesc sau refuză trezirea îşi continuă în acelaşi ritm viaţa aşteptîndu-se ca totul să se schimbe fără însă ca ei să facă ceva în acest sens.

Aş asemăna starea lor cu un peron plin de oameni ce privesc cu regret trenul ce tocmai a părăsit gara ştiind că drumul de întoarcere va fi schimbat şi de puţini uşor de depistat în cazul în care s-ar răzgîndi în privinţa reluării traseului iniţial.

Dacă ne-am întreba de fiecare dată „ce-ar face iubirea acum?” totul ar fi mai simplu şi n-am mai fi aşa închistaţi, viaţa am privi-o ca pe un joc şi-am şti că nu sînt decît nişte paşi spre alegerea deciziilor.

Copyright © 2000-2011 Arta de a Trăi. Toate drepturile sînt rezervate.