Timpul, duşmanul nostru neînfricat

Nicoleta Boiangiu

Toate articolele scrise de Nicoleta Boiangiu

Ne naştem, creştem, murim. Acesta este cursul normal al vieţii. Învăţăm, muncim îndelung pentru a ne fi bine şi ne trezim la finalul filmului vieţii gîrboviţi, bătrîni şi trişti.

Omul s-a obişnuit să-şi umple timpul cu tot felul de nimicuri, dar de sufletul său păcătos şi nevrednic uită mereu. Uită să-şi înalţe privirea şi gîndul spre cerescul sacru, uită de curăţirea sufletului. Este de necrezut cît de uşor cădem în păcat, în impuritate.

Pentru toţi cei a căror viaţă s-a transformat într-o rutină nevrednică, le aducem aminte că trebuie să ne îngrijim şi de timpul de după bariera vieţii.

Timpul nu iartă. Nu poate fi cumpărat. Nici cu toţi banii din lume adunaţi nu vom putea cumpăra nici măcar o clipă. În viata nostră ne-am obişnuit să pierdem zile întregi, ani, fără să fi făcut ceva însemnat sau real. La moarte ajungem însă să cerşim un minut. Încă un minut de petrecut în păcatul dulce.

Ceasornicul acesta al lumii ştie exact cît are fiecare în parte de stat în viaţă, pe pămînt.

Vreau să-mi înalţ privirea către cerul pur, neprihănit. Vreau să ascult vîntul duios ce-mi şuieră pe lîngă urechi dulcele cîntec al naturii. Vreau să simt cum aerul îmi pătrunde în plămîni şi-i spală de tot ce este impur, să simt mireasma florilor de cîmp şi sufletul să-mi fie plin de iubirea dulce a tinereţii, de viaţă, de fericire că ai alături fiinţa dragă ţie, perechea ta îngemănată.

Vreau, vreau, vreau toate astea… pînă nu este prea tîrziu.

Copyright © 2000-2011 Arta de a Trăi. Toate drepturile sînt rezervate.