Trăiţi acum şi aici

Maria Dan

Toate articolele scrise de Maria Dan

Fiecare clipă este unică, este excepţională şi nu se va repeta niciodată în mod identic. Nu ne vom reîntîlni niciodată într-un mod identic cu aceleaşi gînduri, stări, trăiri, căci acele condiţii tainice care sînt întrunite atunci sînt irepetabile. Tocmai de aceea trebuie să fim conştienţi că tot ceea ce se pierde nu se poate niciodată repeta. Ceea ce am ratat să trăim cu o fiinţă pentru care simţim iubire şi care la rîndul ei ne iubeşte, nu poate să se repete ulterior, într-un alt moment cu o altă fiinţă. De aceea orice experienţă a iubirii este unică şi irepetabilă. Trăind-o plenar şi profund aici şi acum putem avea experienţa fulgerătoare a eternităţii. Pentru ca acest miracol să se producă trebuie să ne dăruim în mod necondiţionat persoanei iubite.

Fiţi siguri că nu veţi putea cunoaşte niciodată un alt moment identic care să poată fi comparabil cu fericirea pe care o trăiţi acum şi aici! Fiecare zi, fiecare clipă pe care o petreceţi cu fiinţa iubită nu se va mai repeta cu o precizie absolută, micile conjuncturi sau situaţii ale acelei zile în care vă aflaţi aici şi acum împreună cu fiinţa iubită. Momentul magic, mirific pe care îl ascunde clipa pe care o trăim acum şi aici ne rezervă multe surprize uluitoare. Pentru ca aceste daruri să apară, trebuie să ne dăruim necondiţionat, să ne abandonăm, trăind intens şi frenetic aici şi acum.

Trăirea profundă şi plenară a lui "aici şi acum" ne deschide ca prin farmec faţă de eternitate şi ne face să simţim îmbrăţişarea misterioasă a lui Dumnezeu. În astfel de clipe sacrul irupe în profan. Acel moment pe care îl trăim atunci în prezent, acea firimitură de viaţă, acea relaţie cu fiinţa iubită, fiecare şi toate la un loc sînt absolut unice, excepţionale, magice şi oricîte eforturi vom depune pentru a le face să revină, nu vom reuşi niciodată să le reactualizăm în mod identic. Ştiind că este imposibil ca toate acestea să revină în mod identic, trăiţi intens, plenar şi profund clipa prezentă ca şi cum ar fi ultima, pentru că în realitate, de fiecare dată, atunci şi acolo, acea clipă este prima şi ultima, pentru că ea este absolut unică şi irepetabilă.

Copyright © 2000-2011 Arta de a Trăi. Toate drepturile sînt rezervate.