A trăi conştient sau...
Vînătoarea de clipe

Petronela Untu

Toate articolele scrise de Petronela Untu

În fiecare clipă a vieţii putem alege să conştientizăm şi să scoatem din anonimat fiinţa noastră de lumină, nemuritoare, esenţial împăcată cu ea însăşi. Fiecare clipă trăită conştient ne dăruieşte bogăţia ei sublimă, ne poate face stăpînii universului, ne umple de putere creatoare.

Conştiinţa face diferenţa: secundele "prinse", secundele "pierdute".

A "prinde o clipă" înseamnă a trăi în prezent, profund conştient, ca şi cum n-ar exista trecut sau viitor, ca şi cum acea clipă ar fi tot timpul pe care ni l-ar fi dat Creatorul.

Secundele "prinse" nu se fac ore, rămîn totale, întregi universuri închise şi complete. Nu se leagă unele de altele, nu se înşiruie ca zalele unul lanţ, sînt şi atîta tot. Strălucitoare, plenare, savuroase, complete prin ele însele.

Pe de altă parte, a "pierde o clipă" însemnă fie proiectare în viitor, fie ancorare de trecut.

Secundele "pierdute" n-au contur, n-au independenţă, n-au savoare. Trec pe lîngă noi, nu prin noi. Nu le trăim, de fapt. Bat la uşa conştiinţei noastre, dar noi nu deschidem această uşă pentru a le primi.

A trăi în semnificaţie plenară clipele care ne-au fost date mi se pare a fi cea mai sigură cale spre fericirea durabilă. Singura cale.

Am putea să ne propunem să nu pierdem nici o clipă.

Am putea să facem asta chiar Acum.

Copyright © 2000-2011 Arta de a Trăi. Toate drepturile sînt rezervate.