Raiul şi iadul

Simona Balan

Toate articolele scrise de Simona Balan

Totul în acest univers este energie. Emoţiile, gîndurile noastre sînt toate o manifestare a acestei energii. Acest lucru înseamnă că de fapt, între o stare benefică şi una malefică există doar o singură diferenţă, şi anume orientarea ei. De exemplu, atît o stare intensă de mînie cît şi o stare de iubire foarte puternică au la bază aceeaşi energie care le alimentează, însă ceea ce este diferit între ele este direcţia în care se îndreptată această energie – una creatoare, divină, iar cealaltă distrugătoare, melefică. A trece de la o stare negativă la una pozitivă se rezumă deci doar la o schimbare de atitudine faţă de aspectul respectiv, la a depune efortul de a schimba oriectarea energiei înspre un sens ascendent. Şi aceasta este o cheie fundamentală în practica sublimării.

Iată o mică povestire care să ilustreze aceste idei:

Un renumit samurai, cu o constituţie masivă, a hotărît într-o zi să viziteze un călugăr firav, sperînd să dobîndească acces la secretele Universului. 'Călugare', spuse el pe un ton agresiv, specific unui om obişnuit să comande, 'învaţă-mă despre rai şi iad!'. Micul călugăr îl privi în tăcere pe vajnicul luptător. Apoi, după cîteva clipe, îi spuse samuraiului cu mult dispreţ: 'Să te învăţ despre rai şi iad? Nu te-aş putea învăţa nimic. Eşti murdar! Miroşi urît! Sabia ta este ruginită! Eşti dizgraţios, o adevărată ruşine pentru clasa samurailor. Dispari din faţa mea imediat! Nu pot să te suport!'. Samuraiul era furios. Atît de furios încît întregul corp începuse să-i tremure. Faţa i se înroşise şi valuri de mînie îi străbăteau trupul. Fulgerător, fără să mai stea pe gînduri, samuraiul ridica ameninţător sabia deasupra capului, pregătindu-se să îl ucidă pe călugăr. '...Acesta este iadul.', spuse, liniştit, călugărul, privindu-l. Samuraiul împietri, şocat de răspunsul călugărului. Compasiunea şi calmul acestui omuleţ, care îşi riscase viaţa pentru a oferi o învăţătură despre iad! Samuraiul îşi coborî încet sabia, plin de gratitudine şi, pentru motive pe care nu le putea explica, inima sa se umplu pe data de o pace cum nu mai cunoscuse. '...Şi acesta este raiul', adăugă, la fel de calm, călugărul.

Copyright © 2000-2011 Arta de a Trăi. Toate drepturile sînt rezervate.