Preţuiţi-vă aşa cum se cuvine trupul

Maria Dan

Toate articolele scrise de Maria Dan

În cazul fiinţelor umane trupul este o expresie a unei necesităţi tainice. Forma caracteristică a trupului este o misterioasă legătură între conştiinţă şi realitate. Dacă este privit într-un mod transfigurator, trupul ne dezvăluie multe aspecte ascunse ale acelei fiinţe umane.

Analogic vorbind trupul nostru este un formidabil computer în care sînt stocate toate amintirile noastre, toate visurile noastre, toate aspiraţiile noastre şi speranţele pe care le acumulăm de-a lungul întregii noastre existenţe. Dacă acţionăm mai meru într-un mod benefic, trupul nostru va fi palatul fizic pe care îl clădim în această viaţă.

Este important să ştim că noi putem înflori, ne putem transforma, putem scăpa de suferinţele noastre emoţionale şi prin interemdiul trupului. Acesta este întotdeauna posibil dacă alegem să ne trăim viaţa într-un mod profund benefic, armonios şi divin.

De multe ori ne considerăm trupul ca fiind distinct de noi înşine şi ne comportăm ca şi cum esenţa noastră şi-ar avea sediul în minte. În realitate trupul nostru împreună cu vehiculele sale subtile este un intrument important care ne permite să savurăm experienţele stării noastre umane.

Spre exemplu, noi sîntem conştienţi de toate emoţiile, trăirile, senzaţiile şi sentimentele noastre numai pentru că trupul nostru le înregistrează. Fiecare dintre noi participăm la ceea ce numim existenţa umană numai atîta timp cît suflul tainic al vieţii ne animă trupul. În realitate trupul nostru este întotdeauna perfect unitar cu noi înşine şi reflectă, clipă de clipă, cu precizie, exact ceea ce sîntem fiecare dintre noi.

Prin intermediul gîndurilor, senzaţiilor, emoţiilor şi vizualizărilor creatoare fiecare ne putem tranforma trupul. Dintr-o mulţime de motive, majoritatea lor avînd legătură cu suferinţele din trecut, fiinţele umane se disociază în multe situaţii de propriul trup.

Datorită ignoranţei cele mai multe fiinţe umane nu simt că trupul lor vibrează clipă de clipă, transmiţîndu-le diferite mesaje şi semnale. De aceea ele devin incapabile să perceapă sau să anticipeze pericolele prin premoniţie, nu mai sînt în stare să aibă intuiţii şi nu mai disting adevărul. Totodată ele nu mai sînt capabile să simtă intens şi să trăiască profund şi plenar stările de iubire în sfera trupului.

Atîta timp cît o să ne considerăm trupul ca fiind ceva care este distinct de noi înşine, vă fi foarte greu să ne structurăm mintea. Puţine fiinţe ştiu că în trupul nostru este înmagazinată o mare înţelepciune. Trupul nostru nu numai că nu este separat de fiinţa noastră, ci reprezintă chiar reşedinţa în care locuişte aceasta. Puţini oameni ştiu că în relalitate fiecare dintre celulele trupului nostru este intim legată de personalitatea noastră, iar în ansamblul său, trupul reprezintă un tainic şi complex recipient care este capabil să vehiculeze întreaga iubire pe care ne-o oferă sufletul.

Energia iubirii se maifestă şi prin intermediul trupului în lumea materială. Atunci cînd energia iubirii este atrasă în universul nostru lăuntric, ea circulă şi se manifestă prin trupul nostru, rezonînd şi vibrînd în mod specific, atît în fiecare dintre celule noastre cît şi în organele, în sistemele şi oasele noastre. Pentru a participa în mod plenar şi profund la ceea ce numim viaţă noi trebuie să devenim conştienţi de acest adevăr imuabil. Fiinţa umană care descoperă adevărurile taince ale trupului, descoperă totodată adevărurile tainice ale universului.

Copyright © 2000-2011 Arta de a Trăi. Toate drepturile sînt rezervate.