Interpretarea numărului 666

Eduard Brînzilă

Toate articolele scrise de Eduard Brînzilă

Menţionat în „Apocalipsa Sfântului Ioan”, numărului 666 i se poate da o interpretare dublă, atât din punct de vedere spiritual, divin cît şi din punct de vedere demoniac. Acest număr simbolizează măsura cu care împarte iubirea o fiinţă umană în timpul efemerei existenţe în trup fizic pe Pămînt. Omul îşi revarsă iubirea sa în trei direcţii: iubirea faţă de sine, faţă de semenii săi şi iubirea faţă de Dumnezeu iar în funcţie de modul în care împarte relativ la numărul 666 iubirea de care este capabil, această măsură indică fie o fiinţă umană divină fie una demoniacă.

Astfel, dacă împărţim în mod egal iubirea omului în 666 părţi, avem proporţiile unei fiinţei umane perfecte dacă aceasta dăruieşte lui Dumnezeu 600 părţi, semenilor săi 60 părţi, şi doar 6 părţi îşi opreşte pentru sine. O asemenea fiinţă îl va pune întotdeauna pe Dumnezeu pe primul loc, indiferent de cîtă iubire este capabilă să ofere.

O fiinţă egoistă devine în scurt timp demoniacă dacă dăruieşte lui Dumnezeu 6 părţi din iubirea sa, semenilor săi 60 părţi, iar restul de 600 părţi îşi opreşte pentru sine. Pentru o asemenea fiinţă limitată, propria persoană va fi întotdeauna mai importantă decât orice altceva. Prin această raportare faţă de Dumnezeu, fiinţa egotică se limitează la planul 6 al manifestării şi nu va putea nicicînd să transceandă cu sufletul către planul 7 - cel spiritual şi Divin.

Copyright © 2000-2011 Arta de a Trăi. Toate drepturile sînt rezervate.