O persoană care te iubeşte

Florica Steva

Toate articolele scrise de Florica Steva

În cele ce urmează voi destăinui cititorilor „Arta de a trăi” un text care nu-mi aparţine şi pe care l-am găsit întîmplător tipărit pe dosul unei ilustrate, care iar aparent întîmplător a ajuns la mine.

Înţeleg că textul este scris de Vita Morelli şi este inspirat de Psalmul 51.

Fiecare cuvînt al acestui text a trezit în mine rezonanţe atît de adînci şi dorinţa mea de a-l face cunoscut şi altora era atît de puternică, încît nu am rezistat şi îl prezint mai jos. Poate că cineva îl aşteaptă.

„Într-adevăr, tu nu-l vezi pe Dumnezeu.
Nu-l întîlneşti pe drum,
Nu poţi să-i strîngi mîna.
Însă atunci cînd cauţi adevărul,
Atunci cînd te străduieşti să promovezi pacea,
De fapt tu afirmi că „Dumnezeu există”
El răsare în tine ca şi soarele dimineaţa;
Creşte în tine ca şi sămînţa în pămînt;
Este lîngă tine ca o persoană care te iubeşte.
El este izvorul oricărei vieţi,
Este speranţa oricărui om,
Este speranţa oricărei inimi.
El este aproape chiar dacă tu nu-l vezi;
Te ascultă, chiar dacă tu nu-l auzi;
Se gîndeşte la tine chiar dacă tu îl uiţi:
Pentru că a trăi înseamnă Să-l respiri pe Dumnezeu.”

Copyright © 2000-2011 Arta de a Trăi. Toate drepturile sînt rezervate.