Redescoperiţi şi menţineţi armonia

Maria Dan

Toate articolele scrise de Maria Dan

Armonia conferă o frumuseţe spirituală cu totul aparte unei relaţii de cuplu. Starea de armonie dintre doi iubiţi evidenţiază o coexistenţă fericită şi echilibrată, o compatibilitate liniştită, o uimitoare potrivire a frecvenţelor de vibraţie, care deşi sunt polar opuse, fac să apară complementaritatea. O viaţă de cuplu trăită în armonie înseamnă ca cei doi iubiţi să fie conştienţi de faptul că împărtăşesc unul cu celălalt o viziune comună asupra lumii, împărtăşesc aceleaşi valori.

În cazul unei stări de armonie, exact ceea ce aşteaptă iubitul de la viaţă corespunde perfect dorinţelor celuilalt. Starea de armonie între două fiinţe care se iubesc reprezintă un dar al spiritului. Ea se naşte prin intuirea şi descoperirea identităţii esenţelor lor mistice. O starea profundă de armonie le permite celor doi iubiţi să acţioneze, atît individual, cît şi împreună ştiind că între ei există în permanenţă o misterioasă stare de rezonanţă divină sacră. Privită dintr-un anumit punct de vedere, ea reprezintă motivul pentru care cei doi iubiţi s-au ales unul pe celălalt; dacă nu ar fi existat această deplină armonie între ei, nu a fi apărut nici starea cu totul aparte de fericire, echilibru şi împlinire profundă în relaţia lor intimă. Atîta timp cît starea de armonie este prezentă, o tainică graţie se revarsă aproape în fiecare dintre acţiunile noastre.

În cazul în care între cei doi iubiţi se stabileşte o stare excelentă de armonie, ei trebuie să vegheze după aceea trecerea cu bine a testelor spirituale. Armonia revine cu atît mai pregnant în viaţa noastră, ori de cîte ori ne amintim de ea şi o evocăm.

În situaţia în care relaţia voastră de cuplu s-a bucurat anterior de o mare bucurie, care apoi s-a diminuat şi chiar s-a pierdut, vă sugerăm să vă puneţi următoarele întrebări:

  1. Acum, în prezent, pot eu oare să afirm că viaţa mea afectivă şi amoroasă este atît de armonioasă încît îmi vine să-i mulţumesc lui dumenzeu pentru această graţie care există în viaţa mea?
  2. În ce fel sunt eu, ca fiinţă umană, profund complementară cu fiinţa iubită polar opusă în această relaţie de cuplu?
  3. Care sunt stările care încă ne mai fac plăcere şi ne fac să fim fericiţi atunci cînd suntem împreună?
  4. Care este scopul fundamental, esenţial al relaţiei noastre de cuplu?
  5. Care este în prezent demersul nostru comun?

În cazul în care nu găsiţi răspunsuri la aceste întrebări, reflectaţi adînc cîteva zile asupra motivelor care compromit armonia în cadrul relaţiei voastre de cuplu. În final, pentru a găsi o soluţie, urmăriţi să vă puneţi următoarele întrebări:

  1. Puteţi transforma ceva în această situaţie?
  2. Este cumva vorba despre o problemă conjuncturală, sau de o problemă erotico-emoţională pe care este necesar să o rezolvaţi?
  3. Ce aţi putea face practic pentru a stabili sau restabili armonia în cuplul vostru?

Armonia atrage în universul vostru lăuntric armonia. Starea de armonie reprezintă o fericită etapă de echilibru spiritual. Ştiind toate acestea fiţi profund recunoscători lui Dumnezeu pentru armonia care există în cuplu vostru.

Copyright © 2000-2011 Arta de a Trăi. Toate drepturile sînt rezervate.