Urmăriţi să descoperiţi în tot şi în toate frumuseţea

Maria Dan

Toate articolele scrise de Maria Dan

Dumnezeu nu dă tuturora nici făptură frumoasă,
nici minte aleasă, nici darul vorbirii.
Nimic nu este vreodată întîmplător

Frumuseţea are o enigmatică strălucire. Orice formă de frumuseţe este mistică, indiferent că avem de-a face cu o faţă frumoasă, cu un trup minunat şi armonios, cu anumite momente sublime pe care nu ni le putem şterge niciodată din memorie sau cu o muzică extraordinară ce ne umple inima de încîntare şi bucurie. Frumuseţea ne inspiră, ne insuflă o stare de entuziasm, ne iluminează, ne înalţă mintea şi ne animă sufletul.

Frumuseţea face posibilă comunicarea între două universuri, cel fizic şi cel astral. Atunci cînd frumuseţea este întrupată într-o formă armonioasă, indiferent care este aceea, conştientizarea frumuseţii conduce la apariţia unei stări de transcendenţă.

Frumuseţea ne fascinează, ne încîntă, pentru că ne permite accesul la o realitate tainică ce o transcende pe a noastră. Această realitate tainică este universal astral. Atunci cînd natura ne invadează sufletul, atunci cînd iubim, atunci cînd în unele zile sîntem îmbătaţi de o bucurie intensă, valul iluziei se ridică fulgertor şi simţim dimensiunea sacră a existenţei. În toate aceste momente ne aflăm, chiar dacă nu ne dăm seama clar de aceasta, în prezenţa adevăratei frumuseţi şi astfel, în fiinţa noastră se oglindeşte eternitatea.

Umpleţi-vă fără încetare viaţa cu stări frumoase, cu sunete frumoase, cu parfumuri frumoase, cu emoţii frumoase şi cu momente frumoase. Permiteţi frumuseţii să vă lumineze sufletul. Şi nu uitaţi că frumuseţea reprezintă o reflexie a sufletului, întocmai la fel cum sufletul nostru este reflexia eternei frumuseţi a lui Dumnezeu.

Copyright © 2000-2011 Arta de a Trăi. Toate drepturile sînt rezervate.