Cîteva cuvinte despre tăcere

Cristina Popovici

Toate articolele scrise de Cristina Popovici

Tăcerea este cel mai puternic vehicul al prezenţei, aşa că atunci cînd citeşti, priveşti sau asculţi vorbele cuiva, conştientizezi liniştea dintre şi din spatele cuvintelor (sunetelor). Conştientizînd pauzele care ne oferă realul înţeles al cuvintelor (şi nu interpretările trecute ale minţii). Ascultarea liniştii, oriunde ne-am afla, este o cale directă şi uşoară de a deveni prezent. Chiar dacă există zgomote, printre ele şi în spatele lor va exista întodeauna liniştea. Ascultarea liniştii exterioare şi nu rumegarea gîndurilor induce imediat liniştea interioară. Numai liniştirea poate percepe liniştea. Şi ce altceva este liniştirea decît prezenţa, conştientă eliberată de toate formele gîndirii şi deveniri...

Copyright © 2000-2011 Arta de a Trăi. Toate drepturile sînt rezervate.