Cum au scăpat cei 23 de prizonieri

Toate articolele scrise de

Se spune că, după ce gardianul şi-a incheiat cuvîntarea, aproape fiecare si toţi laolaltă au început să discute. Unii se văicăreau sau se agitau, alţii se certau sau mormăiau, unii nu vroiau întrerupătoare ci altceva, alţii erau oricum fericiţi sau indiferenţi şi tot aşa. Era o zarvă... Noroc că printre ei era şi un înţelept care, nu se ştie din ce pricină, ajunsese şi el pe acolo la momentul buclucaş.

Stînd tăcut în colţul lui şi analizînd starea generală, deodată el a spus: "Fraţilor e clar că trebuie să comunicăm cumva, dar nu toţi odată şi nu prin vorbe, ci prin semne. Acum... e posibil să stăm multă vreme pe aici aşa că ne trebuie cineva cu ţinere de minte. Acela va număra şi numai el va avea dreptul şi obligaţia să aprindă întrerupătorul A. Dacă e deja aprins, atunci va modifica B. Ceilalţi vor avea obligaţia să stingă întrerupătorul A, dar doar o singură dată. Altfel, vor modifica şi ei B. În felul acesta ei vor comunica doar o singură dată celui care numără că au fost în camera cu pricina. De fiecare dată cînd «socotitorul» va găsi întrerupătorul stins, după ce în prealabil îl aprinsese, va conchide că altcineva a mai vizitat camera şi-l va număra. Cînd va ajunge cu numărătoarea la 22 va anunţa gardianul şi vom fi cu toţii liberi."

Părea perfect, dar totuşi înţeleptul şi-a mai dat seama de un singur obstacol care putea să apară: "Ce se întîmplă dacă cel care socoate nu e primul ales să viziteze camera întrerupătoarelor şi întrerupătorul A e iniţial aprins? Atunci cînd va ajunge în cameră, îl va găsi pe A stins. Iar cel care l-a stins nu va avea voie să-l stingă şi a doua oară şi deci nu va fi numărat". Atunci el a mai spus: "Cei care sting A, vor avea obligaţia să o facă de cel mult 2 ori. Iar cel care numără va anunţa gardianul cînd va ajunge cu numărătoarea la 43. Şi fiindcă în felul acesta va dura mai mult timp, voi număra eu".

Se spune că gardianul a tras cu urechea şi, dîndu-şi seama de reuşita planului, a decis să-i elibereze chiar atunci, fiindcă avea şi el alte treburi şi alţi prizonieri de întemniţat...

Oare ar fi putut scăpa mai rapid cei 23 de prizonieri, fără să stingă de 2 ori întrerupătorul A?

Copyright © 2000-2011 Arta de a Trăi. Toate drepturile sînt rezervate.