Respectul de sine

Maria Dan

Toate articolele scrise de Maria Dan

Nici o fiinţă umană nu este identică cu alta, oricît de apropiaţi ne-am simţi de cineva, nu vom putea vorbi niciodată de identitate perfectă cu o altă fiinţă umană. Fiecare dintre noi avem plăcerea şi privilegiul de a fi ceea ce sîntem. Simplul fapt că ne-am născut şi am văzut lumina zilei reprezintă, în sine, un mare dar de la Dumnezeu. Faptul că putem trăi aşa cum alegem să facem aceasta reprezintă o minunată ocazie, care nu se va mai repeta niciodată în mod identic. Cu toate că fiecare fiinţă umană este purtătoarea unei scîntei din Dumnezeu Tatăl, care este perfect identică în fiecare dintre noi, dincolo de aceasta sîntem absolut unici.

Datorită ignoranţei, multe fiinţe umane se cramponează, în fel şi chip, de existenţele lor. Ele se simt uneori prizonierele acestora, suferă de singurătate şi în unele situaţii sfîrşesc prin a-şi detesta propria fiinţă şi propria viaţă şi îşi pierd respectul de sine.

Dacă voi înşivă, care trăiţi, respiraţi, gîndiţi şi iubiţi nu preţiuiţi aşa cum se cuvine ceea ce sînteţi atunci cine ar putea face acesta în locul vostru? Respectul de sine reprezintă o datorie sacră, primordială a fiecărei fiinţe umane. Numai respectîndu-se pe sine aşa cum se cuvine, ea va putea să respecte pe altcineva. Respectul de sine înseamnă să te cunoşti pe tine însuţi şi să te priveşti în peramnenţă cu iubire şi bunăvoinţă. Nimeni nu poate iubi plenar, profund şi fără măsură pe altcineva, pînă nu va ajunge să se iubească pe sine însuşi. Pentru a ajunge să vă respectaţi aşa cum se cuvine pe voi înşivă, trebuie să vă contemplaţi cu mare atenţie şi luciditate propria fiinţă, şi după ce veţi începe să o cunoaşteţi, va trebui să începeţi să o iubiţi şi să o preţuiţi la justa valoare.

Între toate fiinţele umane care există în prezent pe această planetă, tu eşti cea mai importantă fiinţă pe care ai îndatorirea să o cunoşti şi să o respecţi. Prin această cunoaştere de sine ai să-ţi descoperi profunzimile tainice ale universului tău lăuntric, sensibilitatea extraordinară cu care eşti înzestrat, înţelepciunea, talentele, capacităţile latente. Prin aprofundarea acestei cunoaşteri de sine, vei descoperi care este menirea ta divină în această viaţă. Prin intermediul acestei cunoaşteri de sine îţi vei descoperi frumoseţea interioară, inteligenţa, supramentalul şi celelalte vehicule subtile invizibile ale universului tău lăuntric, vei descoperi tot ceea ce ai fost, tot ceea ce eşti şi tot ceea ce vei putea deveni. Întelegînd aceste aspecte şi intuind ceea ce există dincolo de cuvinte, îţi vei putea da seama de importanţa trezirii respectului de sine. Procedînd în felul acesta, iubirea pe care o vei oferi altora va creşte direct proporţional cu amplificarea respectului de sine.

Copyright © 2000-2011 Arta de a Trăi. Toate drepturile sînt rezervate.