Iubirea

Veronica Dogărescu

Toate articolele scrise de Veronica Dogărescu

Există „o singură Minune a tuturor Minunilor, iar aceasta este iubirea, iubirea infinită a lui Dumnezeu pentru noi, precum şi iubirea dinlăuntrul nostru pentru El, care permite revărsarea în infinit a finitului”.

Dumnezeu este Iubire, iar în bunătatea Sa nesfîrşită ne-a dăruit şi nouă, copiilor Săi, iubirea, astfel încît prin ea să ajungem să ne cunoaştem Creatorul.

Dumnezeu ne iubeşte atît de mult pe fiecare în parte şi pe toţi laolaltă încît îşi revarsă în permanenţă Graţia asupra noastră, tot ce avem noi de făcut este să conştientizăm acest lucru şi să-i întoarcem iubirea cu iubire; El acţionează mereu pentru a ne determina să rămînem pe Cale, să ne îndumnezeim fiinţele, iar aceste acţiuni sînt dincolo de ceea ce credem noi despre noi înşine, de criticile pe care ni le aducem, de convingerea că am merita sau nu atenţia Lui.

Cînd te orientezi cu toată fiinţa către Dumnezeu atunci Îl iubeşti şi odată cu El iubeşti toată creaţia Sa.

Să iubeşti înseamnă să ai o inimă înflăcărată, să te dăruieşti total, iar şi iar, să arzi în iubire. Iubirea trebuie simţită, trăită, dăruită pentru că dăruind iubire primeşti iubire. O inimă temătoare şi închistată nu simte iubire. O fiinţă care mereu se îndoieşte de toţi şi de toate nu percepe iubirea. Un suflet chinuit de nemulţumiri şi critici nu se poate bucura de iubire.

Mama este iubire pentru că din iubire a creat şi născut, tatăl este iubire pentru că – neştiind chiar – el s-a sacrificat prin sămînţa purtătoare de Viaţă; Viaţa este iubire şi toţi copiii ce se nasc sînt iubire; fiecare dintre noi este iubire şi am putea fi flăcări puternic arzătoare dacă am avea încredere în Dumnezeu, am putea fi focare de iubire pentru toţi cei care sînt în jurul nostru dacă ne-am dărui total lui Dumnezeu.

Dincolo de forma în care se manifestă iubirea, ea este unică, este cea care însufleţeşte şi motivează, cea care te determină să acţionezi în permanenţă în vederea transformării propriei fiinţe într-un sens evolutiv.

Iubirea învinge totul, toate pasiunile joase se dizolvă în inima unei mari iubiri, toate dorinţele care înlănţuie sînt înlăturate de iubire.

Iubirea nu este numai ceea ce simte un bărbat pentru o femeie sau o femeie pentru un bărbat, ceea ce simte mama pentru copilul ei sau copilul pentru mama lui, iubirea este TOTUL. Cînd iubeşti inima ţi-e înflorită, privirea ţi-e luminoasă, atingerea ţi-e ca o adiere, cuvinte dulci şi frumoase îţi curg de pe buze, tot ce te înconjoară capătă strălucire şi frumuseţe, ai aripi în loc de picioare şi nu mergi, ci zbori. Întreaga lume e a ta şi pe toată o dăruieşti din iubire şi cu iubire.

Cînd iubeşti nu mai exişti ca individualitate, trăieşti prin şi pentru celălalt (ceilalţi), dorinţele tale egoiste, pasiunile, ambiţiile personale se dizolvă în bucuria cu care acţionezi pentru a-l vedea pe celălalt fericit.

Iubirea nu poate fi separată de înţelepciune, de dăruire, de joc, pasionalitate, încîntare, fericire, împlinire, lumină, zbor.

A iubi nu înseamnă a te anula ca fiinţă în faţa altei fiinţe umane, dar înseamnă să-ţi conştientizezi şi să-ţi accepţi limitările, să vrei ca din dragoste faţă de Dumnezeu şi faţă de tine însăţi să treci peste ele.

Nu există nici un om mai viu şi mai aproape de Dumnezeu decît omul a cărei inimă vibrează în şi din iubire.

Ce ne împiedică să fim cu toţii vii, cu adevărat vii?! Să ne deschidem inimile în faţa iubirii, să ne lăsăm pătrunşi şi conduşi de ea, pentru că Iubirea este Dumnezeu!

Copyright © 2000-2011 Arta de a Trăi. Toate drepturile sînt rezervate.