nr
39
Întîmplări cu îngeri
nr
30
Nu mi-e frică de moarte, mi-e frică să nu trăiesc
nr
16
De ce exista durerea?
nr
15
Trezvia
nr
15
Îndemn la rugăciune
nr
14
Viaţa jocului
nr
7
Te port în mine