nr
41
Din izvoarele înţelepciunii
nr
40
Nici o pierdere să nu te copleşească
nr
37
Unicitate
nr
29
Sînt
nr
25
Relaţii evoulate
nr
23
Imaginile morţii la primitivi
nr
23
A zîmbi
nr
21
Între ceea ce este divin şi ceea ce este satanic
nr
20
Curaj-frică