iubire, înțelepciune, credință, frumusețe, putere, smerenie, adevăr

Lună: mai 2020

Puterea extraordinară a iubirii

Vă invit pe toți să trăiți iubirea în mod conștient și să vă asumați ca timp de o zi pe săptămână să rămâneți în iubire orice vi s-ar petrece, să răspundeți cu iubire și să dăruiți iubire întreaga zi, indiferent de ceea ce vă va fi dat să trăiți. Rari sunt oamenii care se nasc cu talentul de a iubi, tot așa cum rari sunt oamenii care se nasc cu talentul de a picta sau de a dansa. Astfel, pentru marea majoritate a oamenilor este necesar să exerseze, să învețe și să facă eforturi de a îmbunătăți modul în care își exprimă iubirea.

O zi pe săptămână propuneți-vă să dăruiți iubire, prin fapte concrete, în mediul și anturajul în care vă aflați. Priviți cu iubire tot ceea ce vă înconjoară. Credeți în puterea iubirii de a transforma și înfrumuseța totul, chiar și atunci când pare a fi ceva imposibil de realizat.

Renunțați la a judeca și a critica, renunțați la reproșuri și învinovățire măcar o zi pe săptămână.

Exprimați-vă cu generozitate, cu bunătate, cu înțelegere, cu sacrificiu de sine, cu eleganță, cu rafinament în tot ceea ce faceți, măcar o zi pe săptămână. Fiți atât de buni încât, măcar o zi pe săptămână, să puneți mai presus de binele vostru binele celorlalți. Nu ne costă nimic, nu ne trebuie avize sau cine știe ce autorizații pentru a face aceasta! Pentru a exprim iubirea este de ajuns doar o atitudine interioară bazată pe iubire, pe compasiune, pe înțelegere și pe respect reciproc, pe omenie, pe ceea ce avem mai înalt și uman în noi.

Concret, vă propun ca măcar în fiecare duminică să fim mult mai atenți în exprimarea iubirii, să fim darnici în gesturi de tandrețe, să vorbim frumos, să facem fapte pline de iubire. Măcar duminica să dăruim celorlalți mai multă înțelegere, să evităm orice supărare, orice cuvânt urât, orice reproș. În această zi a iubirii să urmărim să iertăm și să cerem iertare, să fim mult mai atenți și să acordăm timp celor care ne sunt aproape și pe care îi iubim.

Și mai concret, vă propun să vă cumpărați un caiet și în fiecare duminică să scrieți în el o declarație de dragoste pentru un om pe care îl iubiți sau pentru Dumnezeu. Dacă în vreo duminică nu simțiți să scrieți nimic, nu aveți nici un cuvânt, este suficient să scrieți doar „te iubesc!” sau să desenați o inimă sau să vărsați o lacrimă și să semnați sub ea. Chiar este un exercițiu foarte valoros să scrieți aceste declarații de iubire.

Spuneți părinților, fraților și surorilor, prietenilor că îi iubiți. Facem prea rar acest lucru! Haideți să facem ca măcar o zi pe săptămână să devină ziua iubirii, ziua iertării, ziua în care să ne îmbrăcăm sufletul în hainele cele mai frumoase, să ne îmbăiem în iubire, să exprimăm cuvinte de dragoste, să facem gesturi de tandrețe, să fim cu adevărat iubitori, buni și frumoși!

Desigur, puteți să alegeți orice altă zi a săptămânii, nu neapărat duminica sau să alegeți mai multe zile pe săptămână, nu neapărat una singură.

Distribuiți acest proiect! Veniți să începem o revoluție a iubirii!

Cu timpul

În ultima vreme cad tot mai mai des în mine însumi.

Spre deosebire de alte vremuri acum nu mă mai grăbesc să mă ridic după ce cad în tăcere, împiedicându-mă de vreun cuvânt mai colțuros. Mersul îmi este mai încet, însă și lumea a devenit mult mai mică. Mi-s bucuriile mai line, dar mult mai adânci, atât de adânci încât îmi amintesc de infinitul care se întrevede uneori printre gânduri. Auzul devine mai slab, dar n-aveți idee cât de bine se aude acum tăcerea! Nu mă mai bucură cine știe ce gustul bucatelor, dar savoarea gândurilor bune devine noua copilărie. Când eram mai tânăr, dansul era un pretext să cunosc mai îndeaproape pe cineva, acum dansez doar ca să-mi desfășor sufletul, să-l trimit în toate zările și prin toate cerurile bucuriei, fără să mă mai gândesc la ce va urma după ce cântecul se va sfârși.

Ascult tăcerea și dansez!

The power of Love

I invite you to live love consciously and, one day a week, to manage staying in love no matter what happens, to answer with love and to give love the whole day regardless of what comes into your life.

People born with the talent to love are rare, just like people born with the talent to paint or dance are rare. So for the majority of people it is necessary to practice, learn, and to make an effort towards perfecting the way they show love.

One day a week, strive to give love through concrete acts in the environment and community where you live. Look at everything around you with love. Believe in love’s power to remodel and enrich everything, even when that seems impossible to achieve. Give up judging and critiquing, give up reproaches and blaming, at least one day a week. Express generosity, kindness, understanding, self-sacrifice, elegance, and refinement in everything you do at least one day a week.  Be so kind that, at least one day a week, you put everyone’s needs before yours.

It doesn’t cost us anything; we don’t need approvals or who knows what permits. We just need an interior attitude based on love, compassion, understanding, mutual respect, and amiability – the most righteous and humane parts of ourselves – to practice love.

Specifically, I propose that at least every Sunday, we try to pay more attention to how we express love, to be more generous in tender gestures, in kind words, in acts full of love. At least every Sunday let’s give everyone else more consideration, avoid all anger, all ill-mannered words, all reproaches. On this day of love let’s strive to forgive and ask for forgiveness, to be more mindful and to spend time with those who are close to us and who we say we love.

Furthermore, I propose to buy a notebook and every Sunday to write in it a declaration of love for someone you love or for God. If one Sunday you don’t feel like writing anything or you don’t have any words, just writing “I love you!” or drawing a heart or shedding a tear and writing your signature under it is enough. It really is a very valuable exercise to write these declarations of love.  Tell your parents, brothers and sisters that you love them. We don’t do this often enough!

Let’s turn at least one day of the week into the day of love, the day of forgiveness, and the day to dress our soul in its best clothes, to bathe in love, to express loving words, to make tender gestures, to be truly loving, kind and beautiful!

Of course, you can choose any other day of the week, not necessarily Sunday, or you can choose more days of the week, not just one.

Share this project! Let’s start a re-evolution of love!

Practica iubirii

Cu aproximativ 7-8 ani în urmă inițiasem un proiect intitulat „Faptele iubirii”. Prin acest proiect vă invitam să trăiți iubirea în mod conștient și să vă asumați ca timp de o zi pe săptămână să rămâneți în iubire orice vi s-ar petrece, să răspundeți cu iubire și să dăruiți iubire întreaga zi, idiferent de ceea ce vă era dat să trăiți.

Străduindu-te să răspunzi cu iubire, să rămâi în iubire chiar și atunci când ți se petrec lucruri grele și nedrepte este calea de a-ți cunoaște sufletul în profunzime, de a învăța să iubești în mod conștient, să iubești necondiționat, să iubești cu adevărat, să iubești cu putere și, mai ales, să obții o viziune mult mai adâncă și mai înaltă asupra vieții, să te ridici deasupra lumii. Iubind conștient, răspunzând cu iubire chiar și atunci când în mod normal am fi îndreptățiți să fim violenți fizic sau verbal sau să fim nepăsători este calea de a te cunoaște pe tine însuți și de a te autodepăși cu pași uriași. Este o cale abruptă, care aduce roade într-un timp scurt.

Dăruiește iubire la modul concret în mediul și anturajul în care te afli. Privește cu iubire tot ceea ce te înconjoară. Crezi în puterea iubirii de a transforma și înfrumuseța totul, chiar și atunci când pare a fi ceva imposibil de realizat. Renunță la a judeca și a critica, renunță la reproșuri și învinovățire măcar o zi pe săptămână. Manifestă-te cu generozitate, cu bunătate, cu înțelegere, cu sacrificiu de sine, cu eleganță, cu rafinament în tot ceea ce faci măcar o zi pe săptămână. Fii atât de bun încât, măcar o zi pe săptămână, să pui mai presus de tine binele celorlalți.

Nu ne costă nimic, nu ne trebuie avize sau cine știe ce autorizații pentru a exprima iubirea! Este necesară doar o atitudine interioară bazată pe suflet, pe iubire, pe compasiune, pe înțelegere și pe respect reciproc, pe omenie, pe ceea ce avem mai înalt și uman în noi pentru a practica iubirea.

Concret, vă propun ca măcar în fiecare duminică să fim mult mai atenți în exprimarea iubirii, să fim darnici în gesturi de tandrețe, în cuvinte frumoase, în fapte pline de iubire. Măcar duminica să dăruim celorlalți mai multă înțelegere, să evităm orice supărare, orice cuvânt urât, orice reproș. În această zi a iubirii să urmărim să iertăm și să cerem iertare.

Și mai concret, vă propun să vă cumpărați un caiet și în fiecare duminică să scrieți în el o declarație de dragoste  pentru un om pe care îl iubiți sau pentru Dumnezeu. Dacă în vreo duminică nu simțiți să scrieți nimic, nu aveți nici un cuvânt este suficient să scrieți doar „te iubesc!”, să desenați o inimă sau să vărsați o lacrimă și să semnați sub ea. Chiar este un exercițiu foarte valoros să scrieți aceste declarații de iubire. Spuneți părinților, fraților, surorilor, prietenilor  că îi iubiți. Facem prea rar acest lucru!

Haideți să facem ca măcar o zi pe săptămână să devină ziua iubirii, ziua iertării, ziua în care să ne îmbrăcăm în iubire, să spunem cuvinte de dragoste, să facem gesturi de tandrețe, să fim cu adevărat iubitori, buni și frumoși! Să trecem la fapte!

Desigur, puteți să alegeți orice altă zi a săptămânii, nu neapărat duminica sau să alegeți mai multe zile pe săptămână, nu neapărat una singură.

Voi relua acest articol de-acum în fiecare săptămână în care voi avea acces la internet. Răspîndiți-l și voi … să începem o revoluție a iubirii!

Powered by WordPress & Theme by Anders Norén