Una dintre cele mai delicate probleme în viața oricărui om este aceea de a găsi un echilibru optim între aspectele vieții care în mod normal sînt contradictorii sau chiar într-o relație de excludere reciprocă, așa cum ziua exclude noaptea, iar noaptea exclude ziua. Adseori este necesar să dăm dovadă de o mare înțelepciune și chiar măiestrie pentru a găsi echilibrul perfect între anumite aspecte ale vieții. Măiestria de a echilibra contrariile în viața noastră este ceea ce ne conduce practic la arta de a trăi.

Un exemplu concret este cel legat de mulțumire. Există cărți întregi care dezvoltă strategii pentru o viață de succes plecînd de la premisa că nu trebuie să fii niciodată mulțumit cu ceea ce ai ajuns să ai sau cu ceea ce ești. Trebuie permanent să cauți mai mult, să cauți „mai binele”, să te autodepășești. Aceasta este ideea de bază a multora dintre cărțile de dezvoltare personală. Pe de altă parte există, de asemenea, numeroase lucrări în care, cu aceeași tărie ni se cere să fim mulțumiți cu ceea ce avem, să manifestăm recunoștință pentru ceea ce eavem, să nu ne mai dorim nimic, să luăm viața așa cum este. Să știți că nu este vorba de faptul că o cale se adresează anumitor categorii de oameni, iar cealaltă se adresează altor categorii. Ambele căi se adresează tuturor oamenilor și în mod paradoxal ambele sînt corecte!

Cum facem? Cum interpretăm aceste cerințe și cum găsim echilibrul între cele două direcții? Aici începe să se dezvolte înțelepciunea și măiestria propie în arta de a trăi. Fiecare trebuie să-și găsească propriul echilibru. Ideea de bază este că, oricît ar părea de paradoxal trebuie să urmărm simultan ambele căi. În același timp trebuie să fii energic în acțiuni hotărîte și totodată să lași lucrurile să se petreacă după voia lui Dumnezeu. În același timp trebuie să-ți dorești foarte mult ceva și totodată să fii complet detașat de acel ceva! În același timp trebuie să fii neînduplecat și totodată plin de sensibilitate și blîndețe. În același timp trebuie să fii drept și totodată plin de iubire. Lista rămîne deschisă, fiecare se află cu siguranță în fața a cel puțin unui paradox chiar în acest moment. Sper să găsiți echilibrul între toate aspectele contrare ale vieții astfel încît să mergeți simultan pe ambele căi. Aceasta este calea cea mai scurtă către o viață de succes! Soluția de a le separa în timp și de a le realiza pe rînd, vă va întîrzia mult evoluția.