Ce bucurie mare!
Azi te-am găsit!
M-am ridicat pe vîrfuri și am privit
pe deasupra gîndurilor te-am văzut!