Încă de cînd sîntem în pîntecele mamei sîntem influențați de sunete. Încă dinainte de a avea urechi, sunetele acționează asupra celulelor corpului nostru în formare. Sîntem permanent înconjurați de sunete așa cum sîntem înconjurați de aer. Sînt rare de tot și de scurtă durată momentele în care putem spune că nu există nici un sunet în jurul nostru. Sunetele sînt vibrații care se transmit prin intermediul aerului sau a altor medii și aceste vibrații acționează asupra corpului nostru, determinînd modul de structurare a apei din celulele noastre, iar de modul de structurare a apei depinde calitatea informației pe care o asimilăm și totodată nivelul de energie de care vom dispune.

Sunetele sînt ca și dalta sculptorului, prin ele ne modelăm continuu  corpul, afectul, mintea. De aceea este bine să știm că sunetele din mediul în care trăim sînt foarte importante și au o mare putere în transformarea noastră. Una este ca sculptorul să folosească o daltă și alta este să aibă la dispoziție doar un ciocan pneumatic. Urmăriți să aveți în jurul vostru pe cît posibil sunete armonioase, cît mai puțin zgomot. Pentru o dezvoltare armonioasă a sufletului avem nevoie de un mediu cu sunete armonioase și multă liniște.

Dintre sunete, o categorie aparte o constituie muzica. Nu cred că există vreun om care nu a ascultat în mod volitiv muzică, care să nu vrea să asculte muzică. Avem nevoie de muzică așa cum avem nevoie de aer și hrană pentru a crește și pentru a rămîne în viață. Așa cum contează calitatea hranei, calitatea apei și a aerului pe care îl respirăm contează, mai ales pentru suflet, calitatea muzicii pe care o audiem. Muzica ne infleunțează atît prin vibrațiile sunetelor cît și prin informația pe care o vehiculează (prin intermediul versurilor) și o impregnează în structura apei din celulele corpului nostru și în gîndurile noastre.

Educați-vă pentru a audia mereu cu plăcere o muzică de calitate. Experiențele lui Masaru Emoto, au evidențiat influența sunetelor asupra structurii apei și a găsit un instrument obiectiv pentru a spune care muzică este armonioasă și care nu. (găsiți multe articole pe net despre experiențele d-lui Emoto) Muzica clasică în general este o muzică bună pentru corp și suflet. Este bună chiar și pentru plante și animale. În unele ferme zootehnice animalele ascultă muzică clasică. Cei din mass-media au luat în derîdere, dar proprietarii fermelor respective obțin rezultate deosebite: animale mai sănătoase, producție mai mare.

Vom reveni și cu alte informații despre influența covîrșitoare a sunetelor asupra dezvoltării noastre. Este un domeniu foarte vast și puteți să vă îmbogățiți cunoștințele, citind despre sunete și influența lor în multele cărți și articole care au fost publicate. O bună parte dintre ele le găsiți chiar și pe net.